Welkom bij het BOK

Het BOK staat voor Bewoners Overleg Kersenboogerd en bestaat al meer dan 10 jaar. De intentie van deze - door vrijwilligers gedragen - organisatie is om buurtbewoners te informeren en inbreng te bieden op allerlei vlakken.

Belangrijke instituten binnen Hoorn zoals de gemeente, woningcorporatie Intermaris en politie kunnen onder de paraplu van het BOK, in samenwerking met Stichting Netwerk, in contact komen te staan met bewoners en zodoende geïnformeerd worden over het reilen en zeilen binnen deze grote wijk.

De afgelopen jaren is veel gebeurd. Binnen het BOK evenzeer. Dientengevolge wordt de positie van voorzitter momenteel gewaarborgd door Jerry Tonneman. Zelf woonachtig aan de Reaal en te bereiken via bokhoorn@gmail.com

Ook al vinden er momenteel geen bijeenkomsten plaats en valt uit de uitgebrachte persberichten op te maken dat er in de afgelopen maanden geen aanwas is geweest van nieuwe vrijwilligers, dit betekent niet dat het BOK ophoudt te bestaan.

Jerry Tonneman en Anne Spruijt van Stichting Netwerk (a.spruijt@netwerkhoorn.nl) hebben een waarlijke intentie om het BOK weer een volwassen overleg orgaan te laten zijn.

"Als iets op de oude manier niet (meer) werkt, dan is het tijd voor nieuwe ideeën." Dat is wel een belangrijke slotsom welke uit onze gesprekken is voorgekomen. Betrokkenheid van bewoners is altijd belangrijk. Zonder bewoners geen stad. Hoe manifesteer je transparantie naar mensen toe? Hier komt het belang van het BOK is naar voren; ondersteunend in meerdere richtingen.

Wij willen graag dat (buurt)bewoners zo transparant mogelijk bediend worden zodat zij weten waar een idee vandaan komt, wat het doel of de doelen zijn en of er goed nagedacht is over efficiëntie en (eventuele) alternatieven. Politiek staat immers in dienst van de bewoners van de stad. Niet eerst handelen en dan pas informeren. Daar worden mensen over het algemeen niet heel blij van. Informatie en ontvankelijkheid van twee kanten.

Indien u deze visie ondersteunt dan nodigen wij u van harte uit voor een gesprek om het kernteam van het BOK laten groeien.

In onze optiek staat kwaliteit boven kwantiteit. Elke maand een overleg plannen omdat het 'moet' is niet dé weg. Pas bij wederzijdse behoefte aan ruggespraak bij belangrijke kwesties is het waardevol om elkaar te horen en te zien.

Wilt u reageren? Dat kan middels ons online enquête formulier: https://forms.gle/QwwLjNkVFMCNSKqV6